เยาวชนแห่งการสร้างความสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย

สถาบันสามัคคีขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

สถาบันสามัคคีขออำนวยพรให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้น้องๆทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมต่อไป