Latest Past Events

Interfaith Dialogue Conference 2024

สถาบันสามัคคี ร่วมกับ ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Interfaith Dialogue Conference 2024". ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

Go to Top