เกี่ยวกับสถาบันสามัคคี 

สถาบันสามัคคีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์  โดยสถาบันสามัคคีเป็นสถาบันอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว สถาบันสามัคคีจะประสานงานและร่วมมือกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประทับใจจาก โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023

May 23rd, 2023|

ภาพประทับใจจาก โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วในปีนี้ โดยมีเยาวชนไทยจากหลากหลายศาสนา

เยาวชนแห่งการสร้างความสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย

May 23rd, 2023|

เยาวชนแห่งการสร้างความสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย สถาบันสามัคคีขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สถาบันสามัคคีขออำนวยพรให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต ขอให้น้องๆทุกคนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการครั้งนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมต่อไป

WORLD DAY FOR CULTURAL DIVERSITY FOR DIALOG AND DEVELOPMENT 2023

May 23rd, 2023|

WORLD DAY FOR CULTURAL DIVERSITY FOR DIALOG AND DEVELOPMENT 2023 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุยืนยาวนานกว่า 240 ปี ประกอบไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ต่างภาษา และวัฒนธรรม ทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองที่มีชุมชนของผู้คนจากต่างศาสนา ภาษา

Go To News

อาสาสมัคร

สถาบันสามัคคีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันสามัคคีที่จะจัดขึ้น

ลงทะเบียนอาสาสมัคร