เกี่ยวกับสถาบันสามัคคี 

สถาบันสามัคคีเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพระหว่างวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์  โดยสถาบันสามัคคีเป็นสถาบันอิสระที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง อย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้ว สถาบันสามัคคีจะประสานงานและร่วมมือกับองค์กรของรัฐหรือองค์กรภาคประชาสังคมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

March 8th, 2023|

สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันสามัคคีได้รับเกียรติจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เข้าพบเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยสถาบันสามัคคีได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก รศ.ดร. บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และคณะผู้บริหารสถาบัน โดยเราได้ร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานวิชาการด้านความสันติและความขัดแย้ง และความร่วมมือที่เราจะสามารถทำร่วมกันได้ในอนาคต

สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า

March 8th, 2023|

สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า โดยมี อาจารย์วรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด สถาบันสามัคคีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและสนับสนุนให้เยาวชนในสังคมไทยมีส่วนราวมในการเล่นกีฬา

สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

March 8th, 2023|

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสามัคคีได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในการเข้าเยี่ยมกิจการของมูลนิธิฯ และพูดคุยถึงกิจกรรมและโครงการที่สถาบันสามัคคีและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จะสามารถทำร่วมกันได้ในอนาคต สถาบันสามัคคีขอขอบคุณมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล

Go To News

อาสาสมัคร

สถาบันสามัคคีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันสามัคคีที่จะจัดขึ้น

ลงทะเบียนอาสาสมัคร