เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คุณพิสุทธิ์ นำเจริญชัย ประธานสถาบันสามัคคี เข้าเยี่ยมคารวะ คุณพิสิษฐ์ สถานทรัพย์ ในโอกาสที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร