วันที่ 18 มิถุนายน 2564 #สถาบันสามัคคี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในหัวข้อ “Virtual launch of the UNHCR Global Trends Report in Asia-Pacific” ซึ่งจัดโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR Thailand) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย