นางสาวธนัญญา โอสถพรมมา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลพิเศษจากการประกวดร้องเพลง Colours of Voices ในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (International Festival of Language & Culture)
ซึ่งรายการนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 1,200 คน โดยเธอได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และเธอได้รับรางวัล “พิเศษ” จากผู้เข้าชมมากกว่า 20,000 คน ทั่วโลก

ทั้งนี้ สถาบันสามัคคีเป็นองค์กรผู้ประสานงานของ International Festival of Language & Culture (IFLC) ประจำประเทศไทย