สถาบันสามัคคีได้มอบสินน้ำใจเพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นทุนการศึกษาให้กับ นายพลวรรธน์ บรรหาร นักเรียนในระดับ ม. 5 โรงเรียนจินดามณี (แคมบริดจ์โปรแกรม) ที่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการ (ภาษาอังกฤษ) ในงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทาง Zoom Merting ที่ทางสถาบันสามัคคีได้เป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

ในนามสถาบันสามัคคีขอขอบคุณน้องพลวรรธ์ บรรหาร ที่ได้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในงานสัมมนาดังกล่าวได้อย่างดีและราบรื่น ในโอกาสนี้สถาบันสามัคคีขออำนวยพรให้น้องพลวรรธน์ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ