สถาบันสามัคคีได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา โอสถพรมมา จากโรงเรียนจินดามณี (โปรแกรมแคมบริดจ์)

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 สถาบันสามัคคีได้จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับนางสาวธนัญญา โอสถพรมมา จากโรงเรียนจินดามณี (โปรแกรมแคมบริดจ์) เป็นเงินจำนวน 400 USD พร้อมเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ ในโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยคว้ารางวัลพิเศษจากการประกวดร้องเพลง Colours of Voices  ในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ IFLC (International Festival of Language & Culture) ซึ่งรายการนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 1,200 คน โดยเธอได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ และเธอได้รับรางวัล “พิเศษ” จากผู้เข้าชมมากกว่า 20,000 คน ทั่วโลก

ทั้งนี้ สถาบันสามัคคีเป็นองค์กรผู้ประสานงานของ International Festival of Language & Culture (IFLC) ประจำประเทศไทย