วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสามัคคีได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกมล ธนะนพวรรณ รองเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในการเข้าเยี่ยมกิจการของมูลนิธิฯ และพูดคุยถึงกิจกรรมและโครงการที่สถาบันสามัคคีและมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จะสามารถทำร่วมกันได้ในอนาคต

สถาบันสามัคคีขอขอบคุณมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสถาบันสามัคคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เราให้ความสำคัญร่วมกัน