สถาบันสามัคคีร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทาง Zoom Meeting โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนและคนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 300 คน และมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวมากกว่า 200 คน โดยในตอนท้ายของงานสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมเล่นเกมส์ Kahoot เกี่ยวกับความรู้ SDGs ที่ทางเราจัดขึ้น โดยสถาบันสามัคคีขอแสดงคงามยินดีกับ คุณ Sirinya Loyto ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Kahoot Game

สถาบันสามัคคีขอขอบคุณศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรร่วมจัด ตลอดจนวิทยากรผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทุกท่าน สถาบันสามัคคีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านในกิจกรรมต่อ ๆ ไปของเรา

Samakee Institute in collaboration with the Center of Muslim Studies, Institute of Asian Studies,  Chulalongkorn University organized an online webinar on the topic  “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030” on August 17, 2021 via Zoom Meeting. The webinar received a lot of attention from youth and the general public, which has more than 300 people registered and more than 200 people attended the webinar. At the end of the webinar,  attendees played a Kahoot game about the knowledge of the SDGs that we organized.  Samakee Institute would like to congratulate Khun Sirinya Loyto, the winner of the Kahoot Game competition.

Samakee Institute would like to thank the Center of Muslim Studies, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University, which is a co-organization, thank you to all honorable speakers and all participants. Samakee Institute hopes to see you all in our next activities.