วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 สถาบันสามัคคี ร่วมกับโรงเรียนวิชัยวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ นำถุงข้าวสารและอาหารแห้งเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่