วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 สถาบันสามัคคี ร่วมกับโรงเรียนจินดามณี นำถุงข้าวสารและอาหารแห้งเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ จำนวน 100 ชุด มอบผ่านสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เขตจอมทองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิค 19