เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 สถาบันสามัคคีมอบสมุดเปล่าสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนและนักศึกษาที่ทางสถาบันได้รับบริจาคมาให้กับคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปมอบต่อให้กับนักเรียนและนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์การศึกษาเล่าเรียนต่อไป