เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 มหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ IFLC ร่วมกับสถาบันสามัคคี ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศทุกลำดับในการประกวดร้องเพลง “สีสันแห่งเสียง” ระดับประเทศไทย ในงานมหกรรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ โดยกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก