ภาพประทับใจจาก โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023

โครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 ได้สิ้นสุดลงไปแล้วในปีนี้ โดยมีเยาวชนไทยจากหลากหลายศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการ สถาบันสามัคคีได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนในการเรียนรู้และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายที่จะนำมาซึ่งความสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย สถาบันสามัคคีเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนและการพัฒนาสักยภาพของเยาวชนให้เติบโตมาเป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคมไทย

.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ ท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของสถาบันสามัคคีได้ทางโซเชี่ยลมีเดียทุกช่องทางของสถาบันฯ และเราหวังว่าโครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip จะมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมมากขึ้นในปีถัดๆไป

.