ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันสามัคคีได้บริจาคถาดหลุมสแตนเลสใส่อาหาร จำนวน 200 ชุด ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีนทองพัฒนาเพื่อที่ทางศูนย์จะได้นำไปใช้ประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป