ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 สถาบันสามัคคีได้บริจาคถาดหลุมสแตนเลสใส่อาหารให้แก่โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชารีฟะห์อุทิศ เพื่อที่ทางศูนย์จะได้นำไปใช้ประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป