ข่าวประชาสัมพันธ์2021-03-19T04:34:19+00:00

เยาวชนแห่งการสร้างความสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย

เยาวชนแห่งการสร้างความสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายในสังคมไทย สถาบันสามัคคีขอแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Bangkok Inter-Faith and Cultural Diversity Trip 2023 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566

สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สถาบันสามัคคีเข้าเยี่ยมสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันสามัคคีได้รับเกียรติจากสถาบันสันติศึกษา มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เข้าพบเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยสถาบันสามัคคีได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจาก รศ.ดร.

สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า

สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า

Go to Top