สถาบันสามัคคีร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Transforming Our World – Youth and SDGs for 2030” ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ทาง Zoom Meeting

2023-02-14T03:25:09+00:00

สถาบันสามัคคีร่วมกับศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Transforming Our World - Youth and SDGs for 2030”