Become a Volunteer

We need to explain why they need to become a volunteer, we need to explain they need to fill up the form and samakee will contact back to them

สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันสามัคคีได้ร่วมพิธีเปิดลานอเนกประสงค์/ลานกีฬา นาคนาวา-บ้านป่า โดยมี อาจารย์วรวีร์ มะกูดี อดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

สถาบันสามัคคีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬาและสนับสนุนให้เยาวชนในสังคมไทยมีส่วนราวมในการเล่นกีฬา เพราะการเล่นนอกจากจะทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว การเล่นกีฬายังทำให้เยาวชนออกห่างไกลจากสิ่งไม่ดี สามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัว สังคม และประทศชาติได้อีกด้วย