เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 สถาบันสามัคคี ร่วมกับ EDUVERSAL ประเทศอินโดนีเซีย และศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ในหลายประเทศ จัดสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “International Webinar on Youth, Morals and Values Education” โดยในงานสัมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 500 คน จาก 53 ประเทศทั่วโลก